|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 14. novembra 2014. godine 29.10.2014

Korica-Najbolje prakse 2014Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

Detaljnije »

Crna Gora na putu prema Evropi: lokalni lideri pozdravili napredak i izrazili namjeru da podrže zamah reformi 27.10.2014

viber imageLokalni i regionalni lideri iz EU i Crne Gore izrazili su odlučnost da nastave sa podsticanjem reformi u sklopu tekućih pregovora o pristupanju. Uprkos tome što je Evropska komisija nagovijestila da u sljedećih pet godina nove države neće pristupati Evropskoj uniji, lideri iz Zajedničkog savjetodavnog odbora (ZSO) pozdravili su napredak reformi i pozvali na ulaganje dodatnih sredstava na lokalnom nivou za dalje podsticanje promjena.

Detaljnije »

Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti 24.10.2014

komisijaKomisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održale su 21.10.2014. godine u Podgorici zajedničku sjednicu na kojoj su razmatrana pitanja koja su od posebnog značaja za stvaranje održivog sistema finansiranja lokalnih samouprava i obezbjeđivanje kvalitetnog funkcionisanja sistema uređenja prostora i izgradnje objekata.

Posebnu pažnju članovi komisija su posvetili razmatranju teksta Nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti. Po njihovom mišljenju, predložena zakonska rješenja neće doprinijeti unapređenju fiskalne politike na lokalnom nivou, pa su iskazali bojazan da se primjenom istih neće obezbijediti prevazilaženje problema nelikvidnosti budžeta jedinica lokalne samouprave i nadomještavanja izgubljenih prihoda opština, već će se proizveti još veće negativne posljedice na budžete jedinica lokalne samouprave.

Detaljnije »

Zajednica opština na Konstitutivnoj sjednici Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse 20.10.2014

mbaU Podgorici je, 20. novembra 2014.godine, održana konstitutivna sjednica Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse, na kojoj su izabrani predsjednik i članovi odbora. Član Odbora ispred Zajednice opština Crne Gore je Saša Šćekić, savjetnik za sistem lokalne samuprave u Sekretarijatu Zajednice opština.

Izvršni direktor Montenegro biznis Alijanse, Zoran Vulević, predstavio je glavne ciljeve Sektora za energetiku za period do kraja 2015.godine i to: podsticanje investicionog ambijenta, inteziviranje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti energetike, unapređjenje saradnje sa lokanim samoupravama kroz saradnju sa Zajednicom opština Crne Gore, uspostavljanje strateške saradnje sa naučno – obrazovnim institucijama, uključivanje finansijskog sektora koji bi mogao biti zainteresovan za navedene aktivnosti iz razloga sigurnih plasmana svojih sredstava, kao i saradnja sa zemljama u regionu kroz prekograničnu saradnju.

Detaljnije »

Učešće Zajednice opština u Regionalnom projektu „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Evrope“ 20.10.2014

New ImageZajednica opština Crne Gore uključena je kao partner u sprovođenju Regionalnog projekta „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Evrope“. Glavni cilj projekta je unapređenje kapaciteta komunalnih preduzeća i opština u jugoistočnoj Evropi u efikasnom korišćenju podataka o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu, a samim tim i u boljem planiranju upravljanja otpadom na lokalnim nivou. Projekat sprovodi Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Asocijacija za upravljanje otpadom u Srbiji i Asocijacija javnih komunalnih preduzeća BiH (Aquasan), uz finansijsku podršku ORF MMS (Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga) i SDC-a (Švajcarske agencija za razvoj i saradnju). Partneri na realizaciji projekta su asocijacije lokalnih vlasti, asocijacije komunalnih preduzeća i nacionalne agencija za zaštitu životne sredine iz četiri partnerske države: Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Makedonije i Srbije.

Detaljnije »