|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Zajednica opština uputila zahtjev Vladi Crne Gore da obezbijedi primjenu čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi 24.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je pisanim putem upoznala Vladu Crne Gore sa problemom sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave, a koji se tiče mogućnosti učešća u kreiranju strateškog, planskog i normativnog okvira bitnog za njihovo funkcionisanje.

Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 13, propisano je da se u pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština, dok je u članu 122a utvrđena obaveza državnih organa da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zako­na i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja.

Detaljnije »

Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“ 16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Detaljnije »

Inicijativa Zajednice opština prema Skupštini Crne Gore za uvršćavanje Predloga Zakona o komunalnim djelatnostima i Predloga Zakona o legalizaciji neformalnih objekata u dnevni red sjednice Skupštine 12.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore da se Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata po hitnom postupku uvrste u dnevni red sjednice Skupštine.

Detaljnije »

Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 30.12.2014

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o porezu na nepokretnosti i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuje sistem utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti kao osnovnog sopstvenog prihoda jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Detaljnije »

Produžen rok za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” 30.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i Njemačka razvojna agencija GIZ su zajednički pokrenuli projekat “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” .

Cilj projekta je jačanje kapaciteta opština i vodovodnih preduzeća u oblasti upravljanja, rukovođenja i saradnje, sa posebnim naglaskom na unapređenju opštinskih usluga i kapaciteta za apsorpciju relevantnih međunarodnih fondova.

Projekat se sastoji od 7 radnih paketa, od koji se jedan odnosi na obuke i ima za cilj izradu regionalnih i odgovarajućih nacionalnih šema za pružanje obuka.

Detaljnije »