|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE) 26.03.2015

strazbur mart 2015U Strazburu se od 24. do 26. marta 2015. održava 28. sjednica Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, posvećena odgovoru lokalnih i regionalnih vlasti na izazove u oblasti zaštite ljudskih prava.

U okviru 28. sjednice, članovi Kongresa će diskutovati o mogućim odgovorima lokalnih i regionalnih vlasti na pojačane migracije uz učešće gradonačelnika Lampeduze, Kalea i Sirta, kao i o odgovorima na rastući radikalizam u evropskim gradovima i regionima: borba protiv terorizma, antisemitizma, islamofobije i govora mržnje, uz učešće gradonačelnika Strazbura.

Detaljnije »

Prezentovana Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika 23.03.2015

19.03.2015 fotooStrategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije, predstavljeni su tokom prethodne sedmice visoko-rukovodnom kadru svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, najprije u Podgorici, za službenike centralnog regiona, zatim u Baru za zaposlene u opštinama južnog regiona i na kraju u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona Crne Gore.

Detaljnije »

Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti – prezentacija projekta „Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori“ 20.03.2015

s6Komisija za društvene djelatnosti održala je sjednicu 20. marta  2015. godine, u prostorijama JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, na Kakarickoj gori, u Podgorici.

Detaljnije »

Okrulgi sto „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“ 16.03.2015

javno privatno patnerstvoKabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u saradnji sa Zajednicom opština, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, organizovao je 13. marta 2015. godine okrugli sto na temu „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se zainteresovani subjekti upoznaju sa predlogom novih zakonskih rješenja, sa posebnim fokusom na jedinice lokalne samouprave sa aspekta javnih naručilaca i biznis udruženja sa aspekta privatnih partnera.

Detaljnije »

Sastanak sa predstavnicima Udruženja paraplegičara Podgorice 13.03.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je na zahtjev Udruženja paraplegičara Podgorice održao 12. marta 2015. godine sastanak sa Dejanom Bašanovićem, Generalnim sekratarom Udruženja i Aleksandrom Popović, koordinatorom pravne službe Udruženja. Sastanku su prisustvovale i Tatjana Vujošević i Jelena Raičević, predstavnice Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Tema sastanka je bila prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

Detaljnije »