|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa u okviru IPA II programskog perioda 2014-2020 08.07.2014

DSCF0511Zajednica opština Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovali su, danas u Podgorici, predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa koji će biti finansirani u okviru IPA II za programski period 2014-2020, na kojem su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava.

Cilj sastanka bio je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa ciljevima programa, tematskim prioritetima i planiranim aktivnostima, te da daju predloge i sugestije od značaja za lokalnu samoupravu radi njihovog aktivnijeg uključivanja u programe saradnje.

Detaljnije »

Modeli odluka i preporuka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13) 27.06.2014

Pages from Modeli-webZajednica opština Crne Gore je, krajem 2013. godine, pripremila modele opštinskih odluka koje su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13), bile dužne da donesu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Na nivou Zajednice opština su tada formirane tri mješovite radne grupe u čiji sastav su bili uključeni predstavnici jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Cilj izrade ovih akata je bio da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi sopstvenih akata i da se ubrza procedura za njihovo donošenje.

Detaljnije »

OBILJEŽEN „DAN JAVNE SLUŽBE“ 25.06.2014

d4ece76a0fc75091c09eca5036691827_L„Dan javne službe“ (UN Public Service Day) obilježen je 23. juna 2014. godine nizom manifestacija koje su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Upravom za kadrove, Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA i nevladinim udruženjem „Institut Alternativa“.

Skupština Ujedinjenih nacija je decembra 2002. godine Rezolucijom  57/277 proglasila 23. jun kao Dan javne  službe (A/RES/57/277), koji je prvi put obilježen 2003. godine.

Detaljnije »

Obilježavanje 23 juna- Dan javnih službi 19.06.2014

PosterMinistarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Upravom za kadrove, Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA i nevladinim udruženjem „Institut Alternativa“, obilježiće 23. jun – Dan javne službe (UN Public Service Day).

Skupština Ujedinjenih nacija Rezolucijom  57/277  decembra 2002 godine, proglasila je 23 jun kao  Dan javne  službe ( A/RES/57/277), koji je prvi put obilježen 2003 godine.

Obilježavanjem 23 juna, Dana javne službe, želi se ukazati na značaj i doprinos javne administracije u razvoju društva i zajednice, promovisati principi i vrijednosti na kojima počiva rad javne službe, afirmisati uloga i doprinos javnih službenika  u stvaranju efikasne i odgovorne  javne administracije i ohrabriti  mladi ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru.

Detaljnije »

Amandmani na Predlog Zakona o komunalnoj policiji 18.06.2014

Copy of DSCF0505Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o komunalnoj policiji i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuju poslovi koji su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od svoje uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Detaljnije »