|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“ 16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Detaljnije »

Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 30.12.2014

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o porezu na nepokretnosti i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuje sistem utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti kao osnovnog sopstvenog prihoda jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Detaljnije »

Produžen rok za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” 30.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i Njemačka razvojna agencija GIZ su zajednički pokrenuli projekat “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” .

Cilj projekta je jačanje kapaciteta opština i vodovodnih preduzeća u oblasti upravljanja, rukovođenja i saradnje, sa posebnim naglaskom na unapređenju opštinskih usluga i kapaciteta za apsorpciju relevantnih međunarodnih fondova.

Projekat se sastoji od 7 radnih paketa, od koji se jedan odnosi na obuke i ima za cilj izradu regionalnih i odgovarajućih nacionalnih šema za pružanje obuka.

Detaljnije »

Održan treći regionalni konsultativni sastanak 24.12.2014

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, uz podršku TACSO Kancelarije, organizovala je treći regionalni  Konsultativni sastanak na temu „Ostvarivanje odnosa i razvijanje saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija“, koji je održan u Bijelom Polju, 24.og decembra 2014. godine. Konsultativni sastanak organizovan je za opštine: […]

Detaljnije »

Održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore 22.12.2014

Sjednica Skupštine i UO 22 12  -za sajtU Podgorici je, 22. decembra 2014.godine, održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Na sjednici Skupštine Zajednice opština izvršen je izbor novog rukovodstva organa Zajednice opština Crne Gore na mandatni period od dvije godine. Novi predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore je Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica Slavoljub Stijepović, a potpredsjednici su predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović i predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Gradonačelnik Prijetonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, a za potpredsjednike su izabrani predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Detaljnije »