|
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije


Izradu sajta je omogucio VNG

Medijska kampanja–Bezbjednost djece u saobraćaju: ,,Bezbjedno do škole“ 01.09.2014

Bezbjedno do škole - fotoU toku je kampanja o podizanju svijesti građana Crne Gore o bezbjednosti djece u saobraćaju koju su pokrenuli Misija OEBS-a u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, NVO ALFA Centar, NVO  Udruženje roditelja, NVO Savez vozača i Zajednica opština Crne Gore. Opštine Mojkovac, Bar, Budva, Tivat, Herceg Novi, Nikšić i Danilovgrad su prepoznale važnost ove akcije  i dale konkretan doprinos sprovođenju kampanje.

Detaljnije »

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU ZAJEDNIČKOG PROGRAMA SAVJETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE „UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI“ 14.08.2014

kisobraniOtvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Cilj zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ jeste poboljšanje pristupa pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

Detaljnije »

Šesnaesti broj biltena “Naša Zajednica” 31.07.2014

naslovnaIz štampe je izašao šesnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebno mjesto u ovom broju biltena posvećeno je aktivnostima koje je Zajednica opština preduzela na planu pripreme primjedbi, predloga i izjašnjenja na zakonska i druga razvojna dokumenta od značaja za razvoj lokalne samouprave (Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi, Nacrt Zakona o zaradama u javnom sektoru, Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine) i amandmansko djelovanje na Predlog Zakona o komunalnoj policiji prema nadležnom odboru Skupštine Crne Gore. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Mijuškom Bajagićem, Predsjednikom Opštine Plužine. Predstavljene su brojne aktivnosti koje su realizovane u okviru obilježavanja Dana javnih službi, kao i sa konferencije povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ i „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori“.

Detaljnije »

Predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa u okviru IPA II programskog perioda 2014-2020 08.07.2014

DSCF0511Zajednica opština Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovali su, danas u Podgorici, predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa koji će biti finansirani u okviru IPA II za programski period 2014-2020, na kojem su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava.

Cilj sastanka bio je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa ciljevima programa, tematskim prioritetima i planiranim aktivnostima, te da daju predloge i sugestije od značaja za lokalnu samoupravu radi njihovog aktivnijeg uključivanja u programe saradnje.

Detaljnije »

Modeli odluka i preporuka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13) 27.06.2014

Pages from Modeli-webZajednica opština Crne Gore je, krajem 2013. godine, pripremila modele opštinskih odluka koje su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13), bile dužne da donesu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Na nivou Zajednice opština su tada formirane tri mješovite radne grupe u čiji sastav su bili uključeni predstavnici jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Cilj izrade ovih akata je bio da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi sopstvenih akata i da se ubrza procedura za njihovo donošenje.

Detaljnije »